sl en
d
h
m
s

Splošni pogoji

Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala http://www.mglc-lj.si.

Mednarodni grafični likovni center pri objavljanju informacij deluje z največjo skrbnostjo. Mednarodni grafični likovni center ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo oziroma neprijetnosti, ki bi lahko nastale uporabniku zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij na spletnih straneh Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Mednarodni grafični likovni center prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z vsebino in delovanjem spletnih strani, katerih povezave so objavljene na spletni strani Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

Mednarodni grafični likovni center lahko to obvestilo spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Za uporabnike je obvestilo zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo v prvem odstavku navedene strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Varstvo osebnih podatkov

Kot uporabnike naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 – Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, in le na podlagi vašega soglasja oziroma privolitve. Vaše osebne podatke bomo obdelovali le dokler bo to potrebno za dosego namena in v skladu z namenom, za katerega bodo pridobljeni.

Le podlagi vaše pisne privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja in obveščanja o naših dejavnosti ter vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi delovanja Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora in prenosljivosti pri Pooblaščeni oseba za varstvo osebnih podatkov Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki je podjetje Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, T: 01 23 223 47.

Kot uporabnike naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 – Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, in le na podlagi vašega soglasja oziroma privolitve. Vaše osebne podatke bomo obdelovali le dokler bo to potrebno za dosego namena in v skladu z namenom, za katerega bodo pridobljeni.
Le podlagi vaše pisne privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe trženja in obveščanja o naših dejavnosti ter vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi delovanja Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate možnost uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora in prenosljivosti pri Pooblaščeni oseba za varstvo osebnih podatkov Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki je podjetje Omnimodo, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, T: 01 23 223 47.

Avtorske pravice

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na naših spletnih straneh so pridržane in se lahko reproducirajo le ob soglasju Mednarodnega grafičnega likovnega centra oziroma avtorja del ter ob spoštovanju določb zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine. Pri tem je treba dosledno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in drugih pravicah.

Uporaba strani v nasprotju z navedenim je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenim, je za to v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.